Wiele osób, które rozważają wynajem lokalu martwi się, że potencjalni lokatorzy mogą nie płacić albo też nie będą chcieli się wyprowadzić po zakończeniu umowy lub w razie niesatysfakcjonującej współpracy. Te obawy mają pewne podłoże w rzeczywistości, jednak przy odpowiedniej ostrożności podczas wyboru przyszłego mieszkańca nie powinny się ziścić. Nawet gdy potencjalny najemca wydaje się być ideałem, warto zawsze pamiętać o paru zasadach.

Podstawową i najważniejszą regułą jest podpisanie umowy ze wszystkimi dorosłymi użytkownikami nieruchomości. Nawet, gdy lokatorom zależy na błyskawicznym wprowadzeniu się, a właściciele mają daleko od wynajmowanego mieszkania, należy pamiętać, że w razie sporów kluczowe będą zapisy umowy.

Dane na umowie powinny zostać przepisane z dowodu osobistego. Jeżeli potencjalny najemca deklaruje, że zapomniał dowodu, ale zna dane na pamięć albo stwierdza, że właściciel posesji nie ma prawa żądania od niego danych z dowodu, powinna zapalić się czerwona lampka. Niewykluczone, że masz do czynienia z oszustem, który chce zawrzeć umowę na cudze dane. W nowych dowodach nie ma podanego adresu zameldowania, dlatego warto zapytać o adres, pod którym będzie można się zwrócić w razie konieczności wysłania tradycyjnej korespondencji (np. zapomnianych rzeczy po wyprowadzce). To kolejny test wiarygodności i punkt zaczepienia w razie, gdyby lokator z niewiadomych przyczyn nagle zniknął.
W umowie dobrze zamieścić zapisy odnośnie kaucji oraz wielkości i częstotliwości opłat za mieszkanie.

Umowa powinna również zawierać zapisy odnośnie obowiązków obydwu stron oraz opis potencjalnych sytuacji i sposobów postępowania w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych okoliczności. Przykładem może być zgubienie kluczy przez lokatorów lub konieczność wykonania szybkich napraw. Dobrze jest określić, czy zgadzasz się na naprawę przez lokatorów we własnym zakresie i ewentualny zwrot poniesionych kosztów, czy wolisz te uszkodzenia naprawić samodzielnie. Na rynku preferuje się dokonywanie napraw przez właściciela (zmniejsza to ryzyko nadużyć), ale dobrze wziąć pod uwagę własne preferencje i zaufanie, którym darzysz lokatorów.
Jednym z ostatnich punktów powinny być zapisy odnośnie wypowiedzenia umowy uwzględniające okoliczności i okresy wypowiedzenia. Będzie to sygnał dla najemcy, że nie masz złych zamiarów, a dla Ciebie podstawa do działań w razie pojawienia się trudności. Kolejnym dokumentem jest umowa rezerwacyjna. Umowa taka zapewnia zabezpieczenie finansowe, jeśli lokatorzy z niewyjaśnionych przyczyn zrezygnują nagle z podpisania umowy najmu i nie wprowadzą się do mieszkania, którym byli zainteresowani.

Jeśli trochę Cię ilość tych wszystkich dokumentów przeraża i nie bardzo wiesz jak samodzielnie rzetelnie takie materiały przygotować, rozważ skorzystanie z usług profesjonalistów pośrednictwa lub zarządzania najmem.