Kaucja, po co to jest?

Kaucja, czyli depozyt zabezpieczający, w razie uszkodzenia wypożyczonego towaru jest pobierana przy okazji coraz większej ilości usług. Nikogo nie dziwi też już kaucja w sytuacji wynajmu lokalu.W przypadku wypożyczenia książki lub wynajęcia żaglówki zasady poboru i zwrotu kaucji są proste i nie trzeba ich nikomu tłumaczyć. W przypadku opłaty pobieranej przy wynajmie nieruchomości regulacje są bardziej skomplikowane, ponieważ chodzi o długoterminowe korzystanie z powierzchni, która ulega naturalnemu zniszczeniu.
Zazwyczaj lokatorzy boją się, że udostępniający lokal nie będzie chciał zwrócić kaucji po zakończeniu najmu. Właściciele mieszkań natomiast obawiają się zniszczeń, które przekroczą kilkakrotnie pobraną kwotę.
Aby zniwelować ryzyko sprawdzenia się którejkolwiek z tych obaw, warto ustalić szczegółowe zasady poboru kaucji.

Proste reguły

Zwyczajowo przyjęło się by jej wysokość nie przekraczała dwu-krotności kwoty za wynajem mieszkania.
Przy ustalaniu wysokości kaucji powinniśmy mieć na uwadze standard lokalu. Im droższe meble, tym wyższa powinna być kaucja, warto jednak pamiętać, że im wyższa kaucja, tym mniej zainteresowanych lokalem.
Warto upraszczać pobór wszelkich opłat. Zamiast ustalać osobną kaucję oraz opłatę rezerwacyjną można pobrać tylko tę drugą, a po podpisaniu umowy przekazać ją na poczet kaucji.
Kolejną kwestią jest określenie, za co pobierana jest kaucja. Niektórzy właściciele lokali w umowie określają to jako “oddanie lokalu w stanie nienaruszonym”, co oczywiście jest warunkiem niemalże nie do zrealizowania – przede wszystkim ze względu na naturalne zużycie sprzętu.

Uwaga: nieuczciwi lokatorzy!

Niestety, zdarzają się tacy, którzy celowo wyrządzają szkody przewyższające kilkukrotnie wartość kaucji, tuszują usterki lub wykorzystują łatwowierność właścicieli mieszkań, nie dopuszczając do oględzin mieszkania przed zwrotem kaucji. W opisanych sytuacjach odzyskanie niesłusznie zwróconych środków jest często możliwe jedynie na drodze sądowej. Pomocny w tych sytuacjach może okazać się zapis o usterkach wynikających z nieprawidłowego użytkowania sprzętu lub lokalu zawarty w umowie najmu.
Nie ma jednego słusznego sposobu na uniknięcie nieuczciwych lokatorów, ale jest kilka zasad do których warto się stosować:
Po pierwsze – kaucja powinna być pobierana od wszystkich lokatorów niezależnie od ich wieku, zamożności czy zaufania, jakie wzbudzają. Jakkolwiek lokatorzy nie będą uzasadniać tego, że nie chcą płacić kaucji, jest jeden kluczowy argument – udostępniasz lokal obcym ludziom.
Po drugie, przy wyborze wyposażenia wynajmowanego mieszkania kieruj się zdrowym rozsądkiem. Komfortowe wyposażenie nie musi być jednoznaczne z wysoką ceną. Przy wyborze sprzętu AGD i RTV warto zwrócić uwagę na długość gwarancji.
Po trzecie: zainwestuj w ubezpieczenie mieszkaniowe. Nieważne, czy wprowadza się do Ciebie miła staruszka, czy para studentów – zdarzenia losowe mogą przydarzyć się każdemu z niezawinionej przyczyny. Zdecydowanie gorsze od zniszczenia mebli w wyniku zaniedbania, są zniszczenia w wyniku zalania lub pożaru.
Po czwarte – spisz protokół zdawczo-odbiorczy. W umowie określ ilość i rodzaj sprzętu podlegającego kaucji. Będzie to przydatne po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu. Aby zweryfikować czy zwrot się należy, czy nie, zorganizuj przegląd mieszkania przy lokatorach w dniu zdania kluczy lub po ich wyprowadzce, zanim zostaną wykonane wszelkie końcowe rozliczenia. W ten sposób unikniesz ryzyka, że spowodują jakieś szkody już po rozliczeniu.