W umowie – w druku – powinny znaleźć się następujące informacje: data zawarcia oraz deklaracja, że jesteśmy właścicielami lokalu wraz z informacjami na temat metrażu, adresu i położeniu w budynku. Następnie umowę należy uzupełnić o dane osobiste – zarówno przyszłego lokatora jak i właściciela mieszkania. Pod żadnym pozorem nie należy się zgadzać na odstępstwa od tej zasady. Zanim zatwierdzisz umowę podpisem, zweryfikuj poprawność danych. Niewinne literówki w nazwisku lokatora mogą być powodem unieważnienia umowy, a przy próbie udowodnienia swojej racji – solidną przeszkodą.

Ważne również żeby określić czas trwania umowy. W przypadku lokali mieszkalnych nie powinna trwać ponad rok, w przypadku użytkowych – kilkanaście lat. Niektórzy właściciele preferują umowy bezterminowe, wierząc, że pomoże im to zaoszczędzić czas, w praktyce to nie jest optymalne rozwiązanie. Nieważne na jak długi okres czasu zawrzecie umowę, jeżeli zajdzie potrzeba rozwiązania umowy najmu z przyczyn niezawinionych przez lokatora, trzeba będzie zachować ustalony okres wypowiedzenia, (czas na znalezienie lokalu i podpisanie nowej umowy przez najemców).

Pierwszy, powinien dotyczyć rozwiązania umowy przed czasem (np. z przyczyn losowych: trudności finansowych albo konieczności wcześniejszego przejęcia lokalu przez właścicieli). W drugim, trzeba opisać sytuacje, które spowodują, że umowa zostanie wypowiedziana bez okresu wypowiedzenia. W tej kwestii najlepiej skonsultować się z osobami doświadczonymi na rynku nieruchomości. Jest wiele sytuacji, oprócz nieterminowej płatności lub dewastacji, które powinny zostać zawarte w tym punkcie. Sytuacje powinny również być opisane w sposób jasny, precyzyjny i wiążący, żeby uniknąć kwestii spornych, gdy będziemy musieli wypowiedzieć umowę w najszybszym możliwym czasie.

W sieci można znaleźć wiele gotowych umów, ale niestety, mają wady – często nie zawierają punktów, które mogą być kluczowe w kwestiach spornych i nie są dopasowane do rzeczywistych potrzeb właścicieli mieszkań. Zapisy powinny dotyczyć obydwu stron, zawierać okresy wypowiedzeń, prawa i obowiązki lokatorów jak i właścicieli związane z przedterminowym wypowiedzeniem umowy. Niedoświadczeni wynajmujący mają zazwyczaj problem ze sformułowaniem pierwszej umowy, ponieważ nie wiedzą, jakie zapisy są naprawdę ważne, a które można pominąć. Przydatni w tej kwestii mogą być fachowcy, którzy nie tylko zajmą się treścią umowy, ale również obsługą wynajmowanego lokalu.

Zobacz też: Samodzielny najem, pośrednictwo najmu czy zarządzanie najmem? Co wybrać?